Jesteś naszym 75771 gościem!
Gazeton Studia i niepełnosprawność studia łączone Tablica Korzyści MSP Rekrutacja CSC LATO 2014 CSC LATO 2014 WSG MBA - Szkoła Biznesu 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK

O projekcie

              Od  1 września 2012r. do 30 września 2015r. trwa realizacja projektu edukacyjnego „Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki oraz informatyki - nowe wyzwanie w edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od września 2013r. lekcje  realizowane będą w 5 liceach ogólnokształcących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W projekcie udział weźmie łącznie ponad 160 licealistów. Lekcje prowadzone będą według autorskich programów zgodnych z nową podstawą programową i osadzonych w specjalnie zaprojektowanym oprogramowaniu wykorzystującym innowacyjne narzędzia informatyczne. Programy nauczania przygotowane zostały przez zespół doświadczonych metodyków Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Program zajęć realizowany będzie przez kilkunastu najlepszych nauczycieli liceów ogólnokształcących. Wszystkie lekcje dla uczniów będą obowiązkowe i wpisane w plan szkolnych zajęć.

Cel projektu:
Celem trzyletniego projektu edukacyjnego jest podniesienie poziomu jakości i atrakcyjności nauczania matematyki, fizyki oraz informatyki. Bardzo ważne jest, w kontekście wyboru studiów czy wejścia na rynek pracy, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania przedmiotami ścisłymi wspartymi o nowe innowacyjne narzędzia  informatyczne. Rezultatem projektu ma być m.in. zwiększenie umiejętności związanych  z trzema dziedzinami (matematyczną, fizyczną i informatyczną), podniesienie samooceny ucznia oraz jego  motywacji  do nauki. W przyszłości zaowocuje to zwiększeniem absolwentów kierunków kluczowych, a tym samym wzrostem innowacyjności gospodarki regionu.

Grupa docelowa:
Zrekrutowanych zostanie łącznie ponad 160 uczniów z 5 liceów ogólnokształcących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Powstanie 5 grup zajęciowych liczących średnio 32 licealistów. Osobą zakwalifikowaną do programu będzie mógł być uczeń I klasy liceum ogólnokształcącego w województwie kujawsko-pomorskim (w roku szkolnym 2013/2014).Jednym z warunków uczestniczenia w projekcie będzie wypełnienie przez ucznia, jego rodzica/opiekuna prawnego formularza aplikacyjnego oraz podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
Każdy uczestnik projektu zostanie objęty specjalnym programem nauczania przez okres trzech lat nauki w liceum ogólnokształcącym w zintegrowanych zajęciach z zakresu: matematyki, fizyki i informatyki wspartych nowoczesnymi narzędziami informatycznymi (m.in. tablety, platforma e-learningowa, platformy mobilne i latające).  

Konkursy:
W trakcie trzech lat projektu uczniowie będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą  podczas organizowanych konkursów na szczeblu szkolnym oraz uczelnianym. Na uczestników konkursów czekają takie zadania jak przenoszenie klocków za pomocą helikoptera, jazda synchroniczna czy pokonywanie labiryntu. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci książek, niezapomnianej wycieczki oraz sprzętu elektronicznego.

 

Wirtualny spacer WSG
29.06.2012

Koniec Roku Szkolnego:D

20.10.2011

Ogłoszenie Wyników IV Konkursu Projektowego!

23.12.2011 - 01.01.2012

Zimowa Przerwa Świąteczna:)

05.04.2012 - 10.04.2012

Wiosenna Przerwa Świąteczna

14.01.2012 - 29.01.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- dolnośląskiego,

- mazowieckiego,

- opolskiego,

- zachodniopomorskiego.

21.01.2012 - 05.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- podlaskiego,

- warmińsko-mazurskiego.

28.01.2012 - 12.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- lubelskiego,

- łódzkiego,

- podkarpackiego,

- pomorskiego,

- śląskiego.

11.02.2012 - 26.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- kujawsko-pomorskiego,

- lubuskiego,

- małopolskiego,

- świętokrzyskiego,

- wielkopolskiego.

03.04.2012

Sprawdzian dla Szóstoklasistów!

24-26.04.2012

Egzamin Gimnazjalny!

04.05.2012

MATURA - ZACZYNAMY!

27.04.2012

Koniec Roku Szkolnego dla MATURZYSTÓW!:D

24.10.2011 - 24.11.2011

V Konkurs Projektowy!

25.05.2012

KONIEC MATURY - NARESZCIE WOLNI!