Jesteś naszym 81219 gościem!
Gazeton Studia i niepełnosprawność studia łączone Tablica Korzyści MSP Rekrutacja CSC LATO 2014 CSC LATO 2014 WSG MBA - Szkoła Biznesu 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK

FIZYKA

Fizyka i astronomia to dwie dziedziny nauki, które w ostatnich latach rozwijają się dynamicznie. Jest to możliwe między innymi dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Treści zawarte w opracowanym programie nauczania są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego ogłoszoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Zakładamy, że treści zwarte w proponowanym programie nauczania zostaną zrealizowane w ciągu 240 godzin dydaktycznych.

Uczniowie w trakcie zajęć będę mieli dostęp do nowoczesnych narzędzi dydaktycznych między innymi tabletów wyposażonych w aplikacje umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie oraz prezentację danych pochodzących z doświadczeń przeprowadzanych w czasie lekcji oraz samodzielnie w domu, programów pozwalających na symulacje zjawisk fizycznych i doświadczeń, których nie można przeprowadzić w szkole.

Nauczyciele realizujący proponowany program nauczania będą mieli do dyspozycji platformę e-learningową dzięki, której będą mogli utrzymać kontakt z swoimi uczniami poza lekcjami. Proponowana platforma jest doskonałym narzędziem pozwalający na motywowanie uczniów do pracy, pozwala również w prosty sposób monitorować postępy w nauce.

Jesteśmy przekonani, że proponowany program nauczania pozwoli zainteresować uczniów odkrywaniem praw rządzących otaczającym nas światem, przygotuje do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych oraz pozwoli na zdawanie egzaminu dojrzałości z fizyki na poziomie rozszerzonym.

 

Wirtualny spacer WSG
29.06.2012

Koniec Roku Szkolnego:D

20.10.2011

Ogłoszenie Wyników IV Konkursu Projektowego!

23.12.2011 - 01.01.2012

Zimowa Przerwa Świąteczna:)

05.04.2012 - 10.04.2012

Wiosenna Przerwa Świąteczna

14.01.2012 - 29.01.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- dolnośląskiego,

- mazowieckiego,

- opolskiego,

- zachodniopomorskiego.

21.01.2012 - 05.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- podlaskiego,

- warmińsko-mazurskiego.

28.01.2012 - 12.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- lubelskiego,

- łódzkiego,

- podkarpackiego,

- pomorskiego,

- śląskiego.

11.02.2012 - 26.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- kujawsko-pomorskiego,

- lubuskiego,

- małopolskiego,

- świętokrzyskiego,

- wielkopolskiego.

03.04.2012

Sprawdzian dla Szóstoklasistów!

24-26.04.2012

Egzamin Gimnazjalny!

04.05.2012

MATURA - ZACZYNAMY!

27.04.2012

Koniec Roku Szkolnego dla MATURZYSTÓW!:D

24.10.2011 - 24.11.2011

V Konkurs Projektowy!

25.05.2012

KONIEC MATURY - NARESZCIE WOLNI!