Jesteś naszym 75780 gościem!
Gazeton Studia i niepełnosprawność studia łączone Tablica Korzyści MSP Rekrutacja CSC LATO 2014 CSC LATO 2014 WSG MBA - Szkoła Biznesu 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK

MATEMATYKA

Proponowany program nauczania matematyki zakłada realizację treści programowych na poziomie rozszerzonym dla IV etapu edukacyjnego.

Układ realizowanych zagadnień konsultowany był z nauczycielami fizyki i informatyki pod kątem korelacji z programami nauczania tych przedmiotów.  Uwzględnienie potrzeb nauczycieli fizyki i informatyki zaowocowało powstaniem programu nauczania matematyki zintegrowanego z programami nauczania fizyki oraz informatyki. Ustalony układ zagadnień pomaga wykorzystywać nauczycielom fizyki i informatyki narzędzia matematyczne na swoich przedmiotach.

Sposoby realizacji celów kształcenia zawartych w programie jak również metody sprawdzania osiągnięć uczniów opierają się ściśle o najnowsze technologie informacyjne. W obudowie programu nauczyciel znajdzie wiele odnośników do konkretnych programów komputerowych, apletów, animacji wspierających jego pracę na lekcjach matematyki. Jednym z elementów zakładanego w programie wsparcia w osiąganiu najlepszych rezultatów jest platforma e-learningowa. Program ten uczy wykorzystywania narzędzi informatycznych na lekcjach matematyki m in. do rozwiązywania problemów matematycznych.

Proponowany program nauczania to bardzo dobry kurs przygotowujący uczniów do matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i na poziomie rozszerzonym. Realizacja tego programu to dobre przygotowanie uczniów do kontynuowania edukacji na kierunkach ścisłych.

Program obudowany jest m.in. szczegółowym rozkładem materiału z podziałem na jednostki lekcyjne.

 

Wirtualny spacer WSG
29.06.2012

Koniec Roku Szkolnego:D

20.10.2011

Ogłoszenie Wyników IV Konkursu Projektowego!

23.12.2011 - 01.01.2012

Zimowa Przerwa Świąteczna:)

05.04.2012 - 10.04.2012

Wiosenna Przerwa Świąteczna

14.01.2012 - 29.01.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- dolnośląskiego,

- mazowieckiego,

- opolskiego,

- zachodniopomorskiego.

21.01.2012 - 05.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- podlaskiego,

- warmińsko-mazurskiego.

28.01.2012 - 12.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- lubelskiego,

- łódzkiego,

- podkarpackiego,

- pomorskiego,

- śląskiego.

11.02.2012 - 26.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- kujawsko-pomorskiego,

- lubuskiego,

- małopolskiego,

- świętokrzyskiego,

- wielkopolskiego.

03.04.2012

Sprawdzian dla Szóstoklasistów!

24-26.04.2012

Egzamin Gimnazjalny!

04.05.2012

MATURA - ZACZYNAMY!

27.04.2012

Koniec Roku Szkolnego dla MATURZYSTÓW!:D

24.10.2011 - 24.11.2011

V Konkurs Projektowy!

25.05.2012

KONIEC MATURY - NARESZCIE WOLNI!