Jesteś naszym 75740 gościem!
Gazeton Studia i niepełnosprawność studia łączone Tablica Korzyści MSP Rekrutacja CSC LATO 2014 CSC LATO 2014 WSG MBA - Szkoła Biznesu 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Materiały dydaktyczne wytworzone w ramach projektu "Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki oraz informatyki - nowe wyzwanie w edukacji"

Prezentowane w niniejszym opracowaniu materiały metodyczne mają różnoraki charakter i formę. Mają wesprzeć nauczyciela w codziennej pracy, a przede wszystkim pomóc mu zaktywizować uczniów na lekcjach matematyki, fizyki i informatyki. Stąd też w opracowaniu nauczyciel znajdzie poza bazą zadań typu konkursowego, pomysły na pracę w grupie oraz gotowe materiały do przeprowadzenia minikonkursów w postaci łamigłówek logicznych i matematycznych.

Program pilotaż - niniejszy program pilotażu przygotowany został – zgodnie z założeniem projektu – w duchu ewaluacji przyjętych założeń na gruncie praktyki szkolnej. Obejmuje wycinek tego, co będzie stanowiło podstawę pracy w czasie trwania projektu. Uczniowie i nauczyciele pełnią tutaj kluczową rolę badaczy pewnych rozwiązań. Ich opinia, spostrzeżenia i przemyślenia będą niezwykle istotne dla weryfikacji efektywności założeń. Program pilotażu obejmuje trzy kluczowe przedmioty ścisłe: matematykę, fizykę i informatykę. Ich program został skorelowany i nakierowany na konkretne cele edukacyjne. Dzięki zintegrowaniu możliwe jest pokazanie uczniom nauki jako całości. Program obejmuje także moduł konsultacji, w którym brak tradycyjnego podziału na przedmioty.

Zintegrownay program nauczania oraz materiały metodyczne - Przygotowany zintegrowany program nauczania obejmuje trzy przedmioty: matematykę, fizykę i informatykę. Opiera się na nowej podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego – zakres podstawowy oraz rozszerzony. Przeznaczony jest dla profili ścisłych liceum ogólnokształcącego. Zintegrowanie programu polega na ścisłej korelacji oraz następstwie treści pomiędzy trzema wymienionymi przedmiotami.

Aplikacje (prezentacje_NWE.apk, prezentacje, slajdy) - elementem integrującym jest  oprogramowanie, system informatyczny zaprojektowany przez programistów z Wyższej Szkoły Gospodarki. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych tabletów multimedialnych i autorskiej, stworzonej aplikacji, pozwala ono na przeprowadzenie doświadczeń i eksperymentów zawartych w naszym programie nauczania matematyki, fizyki i informatyki.

Opracowane:

Zadania konkursowe

Wykład ekspercki

Projekt Oprogramowania

Wirtualny spacer WSG
29.06.2012

Koniec Roku Szkolnego:D

20.10.2011

Ogłoszenie Wyników IV Konkursu Projektowego!

23.12.2011 - 01.01.2012

Zimowa Przerwa Świąteczna:)

05.04.2012 - 10.04.2012

Wiosenna Przerwa Świąteczna

14.01.2012 - 29.01.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- dolnośląskiego,

- mazowieckiego,

- opolskiego,

- zachodniopomorskiego.

21.01.2012 - 05.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- podlaskiego,

- warmińsko-mazurskiego.

28.01.2012 - 12.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- lubelskiego,

- łódzkiego,

- podkarpackiego,

- pomorskiego,

- śląskiego.

11.02.2012 - 26.02.2012

Ferie Zimowe dla Uczniów z Województw:

- kujawsko-pomorskiego,

- lubuskiego,

- małopolskiego,

- świętokrzyskiego,

- wielkopolskiego.

03.04.2012

Sprawdzian dla Szóstoklasistów!

24-26.04.2012

Egzamin Gimnazjalny!

04.05.2012

MATURA - ZACZYNAMY!

27.04.2012

Koniec Roku Szkolnego dla MATURZYSTÓW!:D

24.10.2011 - 24.11.2011

V Konkurs Projektowy!

25.05.2012

KONIEC MATURY - NARESZCIE WOLNI!